VFL III. Veszprémi káptalani levéltár

Teljes jelzet:  VFL III.
Cím:  Veszprémi káptalani levéltár
Leírási szintek:  fondcsoport

A székeskáptalan levéltára zömében 18–19. századi iratokat tartalmaz. A testület működéséhez kapcsolódó dokumentumokat korábban magán- és „országos” levéltári részekre bontották. Utóbbi a káptalan hiteles-a kanonoki összejövetelek alkalmával elfogadott határozatokat tartalmazzák. A testület kiterjedt levelezését a Correspondentiae (1648–1849, VFL III.1.b.) állag tartalmazza. Hiányzik azonban a káptalan szinte teljes 20. századi iratanyaga, amelynek hollétéről nincs tudomásunk.

A fondcsoport fondjai:

VFL III.1. Veszprémi káptalan magánlevéltára

Teljes jelzet:  VFL III.1.
Cím:  Veszprémi káptalan magánlevéltára
Dátum(ok):  (1009–) 1079–1981
Leírási szintek:  fond
Terjedelem, adathordozók:  13,40 ifm

A fond állagai:

VFL III.1.a. Documenta juris possessionarii

Teljes jelzet:  VFL III.1.a
Cím:  Documenta juris possessionarii
Dátum(ok):  (1009–) 1079–1884
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  5,56 ifm

Az állag sorozatai:

VFL III.1.a.1. 1780 előtti birtokjogi iratok

Teljes jelzet:  VFL III.1.a.1.
Cím:  1780 előtti birtokjogi iratok
Dátum(ok):  (1009–) 1079–1780
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  2361 db
Raktári egység száma:  22 fémdoboz

VFL III.1.a.2. 1780 utáni birtokjogi iratok

Teljes jelzet:  VFL III.1.a.2.
Cím:  1780 utáni birtokjogi iratok
Dátum(ok):  (1543–) 1780–1884
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  5,56 ifm
Raktári egység száma:  22 fémdoboz

VFL III.1.a.3. Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia

Teljes jelzet:  VFL III.1.a.3.
Cím:  Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia
Dátum(ok):  1171–1785
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  929 db
Raktári egység száma:  7 fémdoboz

Regeszták 1527-től

VFL III.1.b. Correspondentiae

Teljes jelzet:  VFL III.1.b.
Cím:  Correspondentiae
Dátum(ok):  1648–1849
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,66 ifm

Az állag sorozatai:

VFL III.1.b.1. Intimata dicasteriorum et repraesentationes

Teljes jelzet:  VFL III.1.b.1.
Cím:  Intimata dicasteriorum et repraesentationes
Dátum(ok):  1670–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,66 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

VFL III.1.b.2. Correspondentiae officiosae jurisdictionum

Teljes jelzet:  VFL III.1.b.2.
Cím:  Correspondentiae officiosae jurisdictionum
Dátum(ok):  1720–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,36 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VFL III.1.b.3. Correspondentiae episcopales

Teljes jelzet:  VFL III.1.b.3.
Cím:  Correspondentiae episcopales
Dátum(ok):  1648–1849
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

VFL III.1.b.4. Correspondentiae privatae

Teljes jelzet:  VFL III.1.b.4.
Cím:  Correspondentiae privatae
Dátum(ok):  1739–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,36 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

VFL III.1.b.5. Correspondentiae in fundationalibus

Teljes jelzet:  VFL III.1.b.5.
Cím:  Correspondentiae in fundationalibus
Dátum(ok):  1743–1834
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL III.1.c. A káptalani ülések jegyzőkönyvei

Teljes jelzet:  VFL III.1.c.
Cím:  A káptalani ülések jegyzőkönyvei
Dátum(ok):  1739–1981
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,89 ifm
Raktári egység száma:  30 kötet

VFL III.1.d. Gyászjelentések

Teljes jelzet:  VFL III.1.d.
Cím:  Gyászjelentések
Dátum(ok):  1759–1848
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,13 ifm

Az állag sorozatai:

VFL III.1.d.1. Annuntiatio obitus

Teljes jelzet:  VFL III.1.d.1.
Cím:  Annuntiatio obitus
Dátum(ok):  1759–1848
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,07 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalanhoz érkezett gyászjelentések.

VFL III.1.d.2. Condolentiae de obitu

Teljes jelzet:  VFL III.1.d.2.
Cím:  Condolentiae de obitu
Dátum(ok):  1762–1847
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A veszprémi püspökök elhalálozásakor káptalanhoz érkezett részvétnyilvánítások.

VFL III.1.e. Executiones testamentorum

Teljes jelzet:  VFL III.1.e.
Cím:  Executiones testamentorum
Dátum(ok):  1741–1897
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,73 ifm
Raktári egység száma:  16 doboz

Az egyes kanonoki végrendeletek végrehajtásával kapcsolatos iratok.

VFL III.1.f. Rationes

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.
Cím:  Rationes
Dátum(ok):  1738–1918
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  1,34 ifm

Az állag sorozatai:

VFL III.1.f.1. Rationes ecclesiae cathedralis

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.1.
Cím:  Rationes ecclesiae cathedralis
Dátum(ok):  1738–1838
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,09 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A székesegyházzal kapcsolatos számadások. (Lásd még VFL I.1.39.f. Protocollum cathedralis ecclesiae Wesprimiensis.)

VFL III.1.f.2. Rationes Seminarii Sanctae Annae

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.2.
Cím:  Rationes Seminarii Sanctae Annae
Dátum(ok):  1756–1811
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,28 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

A Szent Anna szemináriummal kapcsolatos akták és számadások. (Lásd még VFL I.1.5. Acta Seminarii Sanctae Annae.)

Regeszták

 

VFL III.1.f.3. Rationes Seminarii Sancti Pauli

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.3.
Cím:  Rationes Seminarii Sancti Pauli
Dátum(ok):  1778–1918
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,44 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz, 3 kötet

A Szent Pál szemináriummal és aggpapok intézetével kapcsolatos akták és számadások. (Lásd még VFL I.1.28. Rationes Domus Emeritorum.)

VFL III.1.f.4. Rationes xenodochii Papensis

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.4.
Cím:  Rationes xenodichii Papensis
Dátum(ok):  1758–1811
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A pápai otthonnal kapcsolatos számadások.

VFL III.1.f.5. A Domonkos Intézet számadása

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.5.
Cím:  A Domonkos Intézet számadása
Dátum(ok):
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,11 ifm
Raktári egység száma:  2 csomó

VFL III.1.f.6. Rationes mixtae

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.6.
Cím:  Rationes mixtae
Dátum(ok):  1768–1856
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  2 doboz

A káptalanhoz benyújtott vegyes, töredékes számadások, köztük a Sollicitura számadásainak töredékével.

VFL III.1.f.7. Törzstőke számadások

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.7.
Cím:  Törzstőke számadások
Dátum(ok):  1843–1903
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

VFL III.1.f.8. Rationes solliciturae capituli

Teljes jelzet:  VFL III.1.f.8.
Cím:  Rationes solliciturae capituli
Hiányzik!

VFL III.1.g. Fundationales

Teljes jelzet:  VFL III.1.g.
Cím:  Fundationales
Dátum(ok):  1748–1849
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,34 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz

A káptalani alapítványok ügyei.

VFL III.1.h. Adósságrendezési iratok

Teljes jelzet:  VFL III.1.h.
Cím:  Adósságrendezési iratok
Dátum(ok):  1807–1855
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,68 ifm

Az állag sorozatai:

VFL III.1.h.1. Resignationes

Teljes jelzet:  VFL III.1.h.1.
Cím:  Resignationes
Dátum(ok):  1807–1558
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,56 ifm
Raktári egység száma:  6 doboz

A káptalani ügyészségen lemondással végződött peres anyagok iratai.

VFL III.1.h.2. Ügyészi iratok

Teljes jelzet:  VFL III.1.h.2.
Cím:  Ügyészi iratok
Dátum(ok):  1807–1829
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,12 ifm
Raktári egység száma:  1 doboz

A káptalani ügyészség iratai.

VFL III.1.i. Protocolla miscellaneorum

Teljes jelzet:  VFL III.1.i.
Cím:  Protocolla miscellaneorum
Dátum(ok):  1725–1886
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,83 ifm
Raktári egység száma:  24 kötet

VFL III.1.j. Acta miscellanea

Teljes jelzet:  VFL III.1.j.
Cím:  Acta miscellanea
Dátum(ok):  1751–1850
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,08 ifm
Raktári egység száma:  8 füzet

Vegyes oklevelek és iratok.

VFL III.1.k. 20. századi iratok

Teljes jelzet:  VFL III.1.k.
Cím:  20. századi iratok
Dátum(ok):  1893–1980
Leírási szintek:  állag
Terjedelem, adathordozók:  0,16 ifm

Az állag sorozatai:

VFL III.1.k.1. Iktatott iratok

Teljes jelzet:  VFL III.1.k.1.
Cím:  IKtatott iratok
Dátum(ok):  1893–1979
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,06 ifm
Raktári egység száma:  8 csomó, 1 füzet

Iktatott iratok és iktatókönyv.

VFL III.1.k.2. Ingatlanügyek

Teljes jelzet:  VFL III.1.k.2.
Cím:  Ingatlanügyek
Dátum(ok):  1946–1980
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,10 ifm
Raktári egység száma:  12 akta, 1 füzet

A káptalan 20. századi megmaradt ingatlanügyei (töredék).

VFL III.2. Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára

Teljes jelzet:  VFL III.2.
Cím:  Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára
Letét a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában: MNL VeML XII.1