A feledékeny írnok

A 18. századi aulai alkalmazottaknak (is) több felé kellett figyelemmel lenniük. Egyikük bizonyára soká kereshette elhagyott lúdtollait, amelyeket most, negyed évezreddel később a restaurátor talált meg egy összeírás félbehajtott ívei között. Reméljük, hogy a pennák hiánya miatt a nótáriust nem marasztalták el…

IMG_0302k IMG_0298k

IMG_0322 IMG_0323

(Az irat az 1765–1767 közötti Fejér megyei bérmáltak neveit tartalmazza, jelzete: VÉL I.1.43.fasc. 29.)