Újabb eredeti anyakönyvek levéltárunkban

A sümegcsehi és szentkirályszabadjai eredeti anyakönyvekkel (és plébániai levéltár-töredékekkel: VÉL VI.133., illetve VÉL VI.139.) bővült a helyben kutatható eredeti anyakönyvek sora. A matrikulák kiegészített listája elérhető itt. Ezzel párhuzamosan kiegészült a mihályfai plébánia (VÉL VI.86.) iratanyaga is.