Veszprémi római katolikus templomok adatbázisa (2021.05.17.)

Szent Mihály templomA TOP-7.1.1-16-H-073-3 (Helyi örökség, termékek, gasztronómiai és egyéb hagyományok bemutatása, helyi identitást erősítő tevékenységek, helyi büszkeség, közösséghez tartozás erősítése, városrészi és városrészek közötti közösségfejlesztés elősegítése a „Veszprém az Élhető Város” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt közösségi szemléletformálás révén) konstrukció keretében a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár által megvalósítandó, 2022. áprilisáig tartó fejlesztés egy online felület kialakítását foglalja magában, amelyen mindenki számára könnyen kereshető és elérhető módon megtalálhatóvá válnak a városban és Budapesten található közgyűjteményekben (Veszprém Megyei Levéltár, Laczkó Dezső Múzeum, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, illetve Magyar Építészeti Múzeum Műemléki Dokumentációs Központ) őrzött, a veszprémi római katolikus templomok történetére vonatkozó legfontosabb történeti források. A feltárt adatokat, információkat a létrehozandó honlapon túl szervezett tematikus séták során és egy diákoknak szóló rajzpályázat révén kívánjuk a szélesebb közönséggel megismertetni.

A projekt során vizsgált épületek zöme országosan védett műemlék, azonban Veszprém város területére még nem készült el a műemléki topográfia. A megyei múzeum munkájaként a megyei régészeti topográfia 1959-ben jelent meg, ez azonban korlátozott levéltári forrásanyagra támaszkodott és értelemszerűen nem tartalmazta az utóbbi évtizedek kutatási eredményeit.

Az egyházmegyei levéltár az elmúlt években elkezdte feldolgozni a gyűjteményében lévő építéstörténeti vonatkozású iratokat, részben a terv- és fotóanyagot. Ezeket kapacitásaik függvényében töltik fel az e-sematizmus (http://sematizmus.vefleveltar.hu), illetve e-kutatás szolgáltatásuk (https://vefleveltar.hu/tartalom/e-kutatas-ismerteto) internetes felületére ahol a források képként jelennek meg. Megkezdték a legfontosabb forráscsoportok tanulmányokkal kísért publikálását is. E kutatástörténeti helyzet indokolja a szakirodalom és az eddigi eredmények áttekintését, a képi és szöveges források feltárásának folytatását, a helyszíni bejáráson alapuló leírások és jelenlegi állapotok képi dokumentálásának elkezdését.

Mindennek egységes szempontrendszerű feldolgozása egy korszerű és internetes adatbázisba rendezése olyan alapkutatási feladat, amely hiánypótló, és bázisául szolgálhat további egyháztörténeti, művészettörténeti és interdiszciplináris kutatásoknak.

A program meghatározásában törekedtünk a társtudományok kutatási területeinek és módszereinek ötvözésére új információk érdekében. Vizsgálódásunk a műemléki topográfiáktól eltérően nem csak a védett emlékeket, de minden, Veszprém város mai közigazgatási területén megtalálható templom alapadatait vizsgálja. Indokolja ezt a kutatást befogadó intézmény profilja, illetve a már létező, egyházigazgatási adatokat történeti kontextusban tartalmazó adatbázis, amelyhez jelen pályázatunk csatlakozik és kiegészít.

A fejlesztés célcsoportjai között megtalálhatók Veszprém város polgárai, azon belül is a tematikus séták révén érintett közoktatásban tanuló diákok, esetleg nyugdíjas-szervezetek; a rajzpályázat révén ismét csak a veszprémi diákság. Az online adatbázis pedig korra, nemre, társadalmi státuszra való tekintet nélkül mindenki számára elérhető, s az adatbázis ingyenes közzétételével az esélyegyenlőségi szempontoknak is eleget kívánunk tenni.

Veszprémnek minden adottsága – elhelyezkedése, történelme, hagyományai, kulturális élete és kínálata, vonzó természeti és épített környezete, gazdasági stabilitása – megvan ahhoz, hogy lakói büszkék legyenek veszprémiségükre, kötődjenek városukhoz. Az erős identitásnak kimagasló szerepe van egy-egy település népességmegtartó, és -vonzó erejében, továbbá a helyi közösségek összetartozás érzésének erősségében, kezdeményező-, alkotó aktivitásuk intenzitásában. Ezen túl közvetetten még a gazdasági döntések meghozatalában (pl. letelepedési vagy éppen adott esetben helyben maradási helyszín) is szerepet játszhat. A templomok mint egy-egy közösség szellemi otthonai fizikai valójukkal jelképezik egy-egy városrész közösségét, helyi identitását. A helyi identitás, büszkeség és kötődés erősebbé tételéhez szükséges a veszprémi múlt, jelen és jövő értékeit a helyi közösségekben tudatosítani, sőt ezáltal ösztönözni őket a további helyi értékek megteremtésére.

Az élhatő városTámogató