Levéltári óra: Címerfestés

“Meg akarván mutatni királyi bőkezűségünket…”

Időtartam: 60–80 perc
Célcsoport: 10–16 évesek
Létszám: maximum 30 fő

A foglalkozás célja, hogy a diákok egy veszprémi püspök vagy egy maguk tervezte címert fessenek. A foglalkozás elején röviden ismertetjük az alapvető heraldikai szabályokat és formákat, majd ezt követően a diákok előkészített gipszlapokra megtervezik, majd vízfestékkel, illetve szabad kézzel vagy a heraldikai formák sablonjainak segítségével megfestik a címert. (Az elkészült címerek elvihetők.)