Megyetörténet

22Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (szerk.: Hermann István – Karlinszky Balázs.) Veszprém, 2010. (A veszprémi egyházmegye múltjából 22. Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 22.)

A világi és egyházi közigazgatás alapegységeinek, a megyéknek és az egyházmegyéknek a története számos ponton kapcsolódik egymáshoz. Szimbolikusnak is tekinthető, hogy írott forrásainkban történt legkorábbi megörökítésük is ugyanahhoz a dokumentumhoz, Szent Istvánnak a veszprémi egyházmegye részre kiadott alapítóleveléhez kötődik. Az elmúlt évben volt ezer esztendeje, hogy első uralkodónk Veszprém közelében, Sólyban Szent Mihály egyháza alá rendelte Veszprém, Fehérvár, Visegrád és Kolon várakat határaikkal és területükkel együtt. Ez az évforduló adott alkalmat arra, hogy tudományos konferencián foglaljuk össze az elmúlt évek egyház- és igazgatástörténeti kutatásainak eredményeit. Az elhangzott előadások szerkesztett változatait tartja most kézben a tisztelt Olvasó. A tizenhét tanulmány a középkortól a 20. századig terjedő időszakban mutatja be a veszprémi egyházmegye történetét, illetve a világi közigazgatás fejlődését.

A kötet tartalomjegyzéke