Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437–1464

25Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei (szerk. Dreska Gábor – Karlinszky Balázs). Veszprém, 2014. (A veszprémi egyházmegye múltjából 25.)

A veszprémi püspökség és székeskáptalan 11. század eleji alapításától fogva különös gondot fordított okleveles anyagának megőrzésére. Ennek eredményeképpen a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár ma az egyik leggazdagabb középkori oklevélgyűjteménnyel bíró hazai intézmény, amelynek középkori forrásai nem ismeretlenek a kutatók előtt. A levéltár kincseiből már számos forráspublikáció készült, és a jelen kötet is részben ezek sorát gyarapítja: a Hunyadi-kor veszprémi okleveles anyagát felölelő kiadvány újabb adalékokat nyújthat a püspökség és a káptalan birtokainak történetéhez, de segíti a két intézmény, valamint az egyházmegye élén álló főpapok személyén keresztül az ország történetének megismerését is. Másrészt azonban kiadványunk az őrző intézményre is hangsúlyt helyez: a kötet a Zsigmond király halálától 1464-ig terjedő időszak valamennyi, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban őrzött oklevelének teljes szövegű közlését tartalmazza. A modern forráskiadási gyakorlatban megszokott apparátussal ellátott szövegekben való eligazodást a kötet végi hely- és személynévmutató egészíti ki.

A kötet megjelentetését támogatta:
NKAEMMI