Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1465–1479

Monumenta EcclesiaeVesprimiensis 1465-1479Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1465–1479. A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei (szerk. Dreska Gábor). Veszprém, 2014. (A veszprémi egyházmegye múltjából 34.)

A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori okleveleit összegyűjtő sorozat újabb kötetét veheti kézbe az érdeklődő. A néhány esztendővel ezelőtt megkezdett munkát folytatva jelen kiadványunk a Hunyadi Mátyás uralkodásának derekát jelentő közel másfél évtized okleveles anyagát tartalmazza. Az előző rész szerkesztési elveit követve ezúttal az 1465-től 1479-ig terjedő időszaknak a Főegyházmegyei Levéltár őrizetében levő okleveleit dolgoztuk fel. Célunk továbbra is az, hogy minden helyben őrzött középkori forrást korszerű kiadásban hozzáférhetővé tegyünk, és az ország egyik leggazdagabb Mohács előtti egyházi gyűjteményét úgy a helyi birtok- és intézménytörténet, mint az országos politika-, társadalom- vagy kultúrtörténet kutatói számára feltárjuk. A középkori veszprémi püspökség és káptalan működését dokumentáló, a modern forráskiadási gyakorlatban elvárt apparátussal ellátott szövegekben való eligazodást a kötet végén teljes időrendi lajstrom, valamint részletes hely- és személynévmutató segíti.

A kötet megjelentetését támogatta:

Az Év Levéltári Kiadványa 2019 díj I. helyezettje Forráskiadványok kategóriában.