"Nehéz időkben dönteni kell"

NehezidokbenBorito_kA második világháború lezárultának hetvenedik évfordulója alkalmából megrendezett Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében az olvasó. Mivel 1939 és 1945 között nem kevesebb, mint öt főpásztor állt a püspökség élén, ezért a felkért előadók hagyományos püspökéletrajzok helyett az egyházmegye életének minél szélesebb metszetét vizsgálták meg referátumaikban. Így nem csupán az egyes püspökök tevékenységének speciális területei kerültek fókuszba, hanem az egyházkormányzat számos – gazdasági vagy hivatali – szereplőjének életútja, a székeskáptalan és a püspökség működésének eleddig feltáratlan gazdasági alapjai, továbbá a korszaknak a különböző származású és a püspökség különböző vidékein élt hívek életére gyakorolt hatása is a vizsgálatok homlokterébe került. A kötet szinte valamennyi tanulmánya épített arra a forráskiadványra, amely a Mindszenty József felhívására beérkezett „háborús kárjelentéseket” tartalmazza. Bízunk abban, hogy a „nehéz időben született döntések” a szereplők megfontoltságáról tanúskodnak, még ha nyilvánvaló is, hogy a háború után a romokon meginduló újjáépítést már a munkák megkezdésekor akadályozták a kibontakozó új rendszer egyházellenes törekvései.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet megjelentetését támogatta:

NKA