Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága

14Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága (1806–1875). Veszprém, 1987. (A veszprémi egyházmegye múltjából 14.)

Ranolder János veszprémi püspök (1849–1875) neve az általa alapított iskolák révén vált ismeretessé. Könyv eddig nem jelent meg a püspökről, ezért dicséretes vállalkozás, hogy végre megkezdődött munkásságának felkutatása és élete mozaikjainak képpé formálása. Ranolder úttörő volt a nőnevelés téren az általa alapított hét intézettel A neveléstörténeti munkákat tanulmányozva csak utalásokat találhatunk a témával kapcsolatban, melyek inkább a hiányosságait és elmaradottságát emelik ki. Jelentőségét újabban kezdik felismerni. Ezt tanúsítja az utóbbi időkben megjelenő számos hivatkozás, szócikk és tanulmány, amelyek hivatkoznak érdemeire, bár a legtöbb esetben igen korlátozott terjedelemben. A főpásztor nőnevelés terén kifejtett munkássága megérdemli, hogy a feledés homályából előtűnjön. Jelentősége annál is nagyobb, mivel ő elsősorban püspök, tehát pap volt, akinek hivatása középpontjában nem az oktatásügy megoldása és fejlesztése, hanem a lelkipásztorkodás állt.