„Rendületlenül a romok között.”

„Rendületlenül a romok között.”Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról a Veszprémi Érsekség egyháztörténeti konferencia keretében emlékezett meg. A tanácskozáson nemcsak a forradalom egyházmegyei szintű eseményeit, hanem az oda vezető utat, illetve az októberi napokat követő megtorlást és az úgynevezett „kádári konszolidáció” éveit vizsgálták az előadók. A felkért történészek, levéltárosok és egyetemi hallgatók bemutatták az egyházmegye kiemelt jelentőségű, „szocialista” városainak életét, az egyházkormányzatban bekövetkezett változásokat, az állami szerveknek a püspökség életére gyakorolt hatását, egy jellegzetes plébánosi életpályát, valamint a hívek hitéletét és a vallásgyakorlás színtereit. Bízunk benne, hogy a konferencia nyomán most megjelenő tanulmánykötet hozzájárul az ismeretek bővítéséhez a veszprémi egyházmegye és Veszprém város életének e szűk két évtizedes periódusára nézve.

A kötet tartalomjegyzéke

A kötet megjelentetését támogatta: