Szerverfrissítések

Szerverfrissítés - Elérhetők az Acta Parochialia sorozat (VFL I.1.6.) iratai (2022.02.03.)

Acta ParochialiaA sorozat az egyházmegye plébániáira vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületek, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat a püspöki irattári rend átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból, így az iktatókönyves irattári rend előtti időszak, vagyis a 18. század első harmadától a 19 század első harmadát felölelő évszázad legfontosabb plébániatörténeti iratait tartalmazza.

Szerverfrissítés: Elérhetők az 1931. év anyakönyvi másodpéldányai (2022.01.04.)

VFL I.1.24.a 1931A mai naptól – a megszokott módon év elejétől – elérhetővé tettük a kutatási korlátozás alá nem eső, 90 évnél régebbi anyakönyvi másodpéldányok fényképeit. E-kutatás szolgáltatásunk révén tehát megtekinthetők már az 1931. év anyakönyvi másodpéldányok (VFL I.1.24.a.) keresztelési, esketési és halálozási bejegyzései is a korabeli veszprémi római katolikus egyházmegye valamennyi plébániája tekintetében. Jó böngészést kívánunk!

Szerverfrissítés - ismét újabb építkezési iratok (2021.06.17.)

Vegyes iratok tervrajzokE-kutatás szolgáltatásunkban a mai naptól elérhetők elsősorban a veszprémi székesegyházra vonatkozó levéltári sorozatok fényképei: a Vegyes iratok tervrajzok I. sorozatának (VFL I.4.d.1.) és a püspöki térkép- és tervtár vonatkozó anyaga (VFL IX.7.a.), illetve a káptalani Rationes Ecclesiae Cathedralis (VFL III.1.f.1.) és a Protocolla Miscellaneorum (VFL III.1.i.) székesegyházra vonatkozó kötetei. Eredményes kutatást kívánunk!

Szerverfrissítés - töredékes vizitációs akták és építkezési iratok (2021.04.28.)

SzerverfrissítésE-kutatás szolgáltatásunkban a mai naptól elérhetők az Acta et fragmenta visitiationes canonicae (VFL I.1.7.), az Építkezési iratok (VFL I.1.30.) és a Rationes seminarii Sanctae Annae (VFL III.1.f.2.) levéltári sorozatának fényképei. Eredményes kutatást kívánunk!

Oldalak