Iratcsere a megyei levéltárral, 2012. január 5.

Iratcsere a megyei levéltárral, 2012. január 5. 2011. december 15-én a Veszprém Megyei Levéltárral kötött megállapodás keretében levéltárunk átvette a megyei gyűjteményben őrzött római katolikus plébániai levéltárakból származó irattöredékeket. Ennek eredményeképpen gyűjteményünkbe kerültek a következő plébániák iratanyagainak eddig ott őrzött töredékei: Aszófő, Bakonygyirót, Borzavár, Gecse fília, Pápa Szent István plébánia, (Gyulafi-)Rátót (prépostsági levéltár), Somlóvásárhely, Szentbékkálla, Takácsi egykori plébánia (jelenleg fília), Vaszar, Veszprém Szent Mihály (fő-)plébánia és Zirc. Az újonnan átvett iratanyag egyes részeit így egyesíthettük a levéltárunkba már korábban bekerült rátóti prépostsági, a somlóvásárhelyi és a veszprémi főplébániai levéltárakkal. Illetékesség címén egyúttal átadtuk a Veszprém Megyei Levéltárnak a Rajczi Pál néhai ugodi plébános irathagyatékából előkerült, az Esterházy család pápa-ugod-devecseri uradalmának eddig levéltárunkban őrzött irattöredékeit.