Megjelent új levéltári fondjegyzékünk, 2014. január 24.

2014. január elején megjelent új levéltári fondjegyzékünk. Ennek előzménye, hogy tavaly befejeződött a veszprémi székeskáptalan magán- és gazdasági levéltárának rendezése. Ez utóbbi rendezés révén lehetővé vált a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár régóta hiányzó fond- és állagjegyzékének megjelentetése, amivel párhuzamosan honlapunkon is átalakítottuk a Segédletek menüt. A fondjegyzék kialakítása két fő csapásirány mentén haladt. Míg a püspöki levéltárak esetében a meglévő segédletek miatt sok esetben csak az iratok revízióját kellett elvégezni, addig a káptalani levéltárak esetében teljesen új struktúra kigondolására, illetve új sorozatok felvételére volt szükség. Ugyancsak újonnan regisztráltuk a már levéltárunkban lévő rendezetlen egyéb iratsorozatokat is, így a hagyatékokat, gyűjteményeket, kéziratokat, és az utóbbi másfél évtizedben levéltárunkba került espereskerületi és plébániai levéltárakat. Az egyes sorozatok, állagok és fondok szerkezetének újragondolásakor igyekeztünk szem előtt tartani az egyházi levéltáraknak az állami levéltárakéhoz hasonló egységes szerkezetének kívánalmát, ugyanakkor ahol lehetséges volt, a korábbi leltárakban és levéltár-ismertetőkben szereplő szerkezetet meghagytuk. Az újonnan kialakított rendszer hierarchikusan épül fel: fondcsoportok, fondok, állagok, sorozatok és néhol alsorozatok alkotják a levéltári rendet, a jelölésben pedig az állami levéltárakéhoz hasonló római és arab számos szisztémát vezettünk be. A régi mutatóknak az új szerkezetbe történő illesztése folyamatban van, kérjük megértésüket és türelmüket!

Kategória: