Nyílt szívvel - a nyolcvan esztendős dr. Kredics László köszöntése

Dr. Kredics László, a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetője idén ünnepelte 80. születésnapját. Pályatársai, egykori és jelenlegi munkatársai, tanítványai ez alkalomból az ünnepeltnek dedikált tanulmánykötetet készítettek, amelynek átadására június 28-án került sor a Szaléziánumban.

Dr. Kredics László 1932-ben született a Somogy megyei Nemesdéden. Középiskolai és kezdeti teológiai tanulmányait Veszprémben végezte, később a szegedi, majd az esztergomi hittudományi főiskola hallgatója lett. 1956-ban pappá szentelték. Doktorátusa megszerzése után a püspöki hivatalban szolgált, majd a Veszprémi Püspöki Könyvtár és Levéltárban nyert alkalmazást, melynek vezetését is hamarosan rá bízták. Később a Veszprém Megyei Levéltár szakkönyvtárosa lett, majd nyugdíjba vonulása után ismét az ekkor már Veszprémi Érseki Könyvtár munkatársa lett. Kutatási területe a könyvtörténet, közreműködött több veszprémi témájú történeti forráskiadvány közzétételében. Egész életében nyitva állt az ajtaja a kutatók generációi előtt; szinte nincs olyan veszprémi történeti témájú kiadvány, amelynek közreműködésében így vagy úgy – nevesítve vagy névtelenül – ne működött volna közre. Az ünnepelt köszöntésére az ország számos pontjáról érkeztek a meghívottak: egykori évfolyamtársak, szeminaristák, egykori munkatársak és munkahelyi elöljárók. A megjelenteket dr. Márfi Gyula érsek köszöntötte, aki kiemelte: vannak olyan emberek, akik csendesen, szerényen, a háttérben meghúzódva végzik munkájukat, amely mégis alapvető és hiánypótló. Kredics László ilyen munkát végez a könyvtárban és korábban a levéltárban: nélküle nem lenne hozzáférhető sem a páratlan veszprémi székesegyházi kottatár, sem a püspökség középkori történetének alapvető forráskiadványai. Dr. Mail József, az érsekség gazdasági helynöke felhívta a figyelmet arra, hogy bár a modern korban többen megkérdőjelezik a könyv, mint információhordozó létét, de éppen Kredics László könyvtárosi pályafutása bizonyítja ennek ellentétét. Az ünnepelt meghatottan vette át a kiadók, a Veszprémi Főegyházmegye, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, valamint a Veszprém Megyei Levéltár közös ajándékát. A Corde aperto – Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára címet viselő kötet 17 tanulmányt tartalmaz, amelyek témaköre szerteágazó. Található közöttük művészettörténeti, dogmatikai, diplomatikai (oklevéltani), historiográfiai, intézménytörténeti, művészettörténeti és zenetörténeti írás is. A tanulmánykötetet dr. Varga Lajos, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója, váci segédpüspök ismertette a meghívottakkal. Rámutatott arra, hogy a kultúra őrzése, terjesztése is a lelkipásztorkodás része, mégpedig sokszor olyan területe annak, amellyel a nem hívők is találkozhatnak. Ezt követően Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke érdemérmet adományozott az ünnepeltnek, Bőzsöny Ferenc – a Magyar Rádió főbemondója, egykori szemináriumi diáktárs – pedig az egykori veszprémi diákéveket idézte fel. A köszöntéseket a Szaléziánum udvarán tartott fogadás követte.  

Kategória: