VFL III.2. Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára

Teljes jelzet:  VFL III.2.
Cím:  Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára
Letét a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában: MNL VeML XII.1