A veszprémi egyházmegye történeti névtára

Pfeiffer_kPfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630−1950). München, 1987. (Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclesiae VIII.) A Szent István király által alapított püspökségek sorában mindig megkülönböztetett szerepe volt a veszprémi püspökségnek, melynek területe magában foglalta a Dunántúl nagyobbik részét. A plébániát szolgáló papság mindenkor a lelki élet elmélyítésén, a nép valláserkölcsi, kulturális és gazdasági felemelésén munkálkodott. Ezeknek a tevékenységeknek páratlan, lassan feledésbe merülő adatait szívós kitartással, a magyar és külföldi levéltárakban végzett kutatással gyűjtötte össze a szerző: Dr. Pfeiffer János nagyprépost. Sajnos életében már nem érhette meg, hogy műve nyomtatásban is megjelenjen. Kéziratban ránk maradt szellemi hagyatéka a bizonysága annak, hogy szerette egyházmegyéjét és több mint negyven éven át fáradtságot és anyagi áldozatot nem kímélve gyűjtötte össze anyagát az egyházmegye papságának értékes munkájáról, hogy azt az utódoknak tanulságul átadja.